Skip to main content
ANBI status

Inzet voor het algemeen cultureel belang

Zowel de Stichting Ruïnekerk als de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en heeft een culturele ANBI status, hetgeen betekent dat er 25% extra kan worden verrekend met de fiscus, naast een aantal interessante fiscale voordelen.

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenkingen.

U kunt als gever, binnen de daarvoor geldende regels, giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u op de website van de Belastingdienst.

Belastingvoordelen ANBI status

Doneren aan een ANBI kent enkele belastingvoordelen.

We hebben alle voordelen overzichtelijk op een rij gezet als download zodat u het later rustig eens kunt doorlezen.

Geen erfbelasting of schenkbelasting

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 100% van uw schenking komt terecht bij de Ruïnekerk.

Giften aftrekken van de inkomstenbelasting

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor periodieke giften.

Extra belastingvoordeel voor culturele ANBI

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Bedrijven zelfs met 1,5.

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.