Skip to main content
Ruinekerk poort
Stichting Ruïnekerk

Uniek cultureel erfgoed,
het behouden waard

De Stichting Ruïnekerk heeft als doel  het in stand houden en exploiteren van het gebouw. Een tweede doelstelling is het bevorderen van de maatschappelijke interesse in de Ruïnekerk en het betrekken van de Bergense gemeenschap daarbij. De stichting is er niet op gericht om winst te maken. 

De exploitatie is in de meeste jaren echter ook niet kostendekkend en daarom is uw bijdrage meer dan welkom. Meer informatie over schenken vindt u onderaan deze pagina. 

Door uw bijdrage kunnen we zorg dragen dat de eeuwenoude architectuur, het prachtige terrein en de historische details van de Ruïnekerk, bewaard blijven voor toekomstige generaties. Door te investeren in het onderhoud en de modernisering van dit monument behouden we het verleden van de Ruïnekerk.

Over de Stichting

Het onderhoud en beheer van het gebouw zijn volledig ondergebracht bij de Stichting Ruïnekerk, die sinds eind 2009 een in meerderheid niet-kerkelijk bestuur heeft. Het bestuur van de Stichting Ruïnekerk functioneert onafhankelijk van de Protestantse Gemeente Bergen (PGB).

De Stichting Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Steun stichting Ruïnekerk

U kunt onze prachtige Ruïnekerk steunen door middel van een eenmalige donatie, maak hiervoor een bedrag over naar keuze naar het volgende rekening nummer:

NL 83 ABNA 0424 8416 06
t.n.v. Stichting Ruïnekerk te Bergen NH

Stichting Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting u een aantal interessante fiscale voordelen biedt.

Het bestuur

Voorzitter

Jan van den Akker

jjhvda@gmail.com

Penningmeester

Henk Vriesman

hrvriesman@yahoo.com

Secretaris

Frank Boddendijk

kloosterfrank9@gmail.com

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Ruud Holstvoogd

ruudholst96@gmail.com

Uw donatie in beeld

Uw bijdrage maakt het verschil

Onderhoud vloer

Vervangen ramen

Vervangen klavier carillon

Reparatie lekkages en onderhoud dak

Brandmeldinstallatie

Onderhoud Ruinekerk muren

Onderhoud ruïnemuur