Skip to main content
ANBI status

Inzet voor het algemeen belang

Zowel de Protestantse Gemeente te Bergen als de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bergen is door de Belastingdienst erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenkingen.

U kunt als gever, binnen de daarvoor geldende regels, giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u op de website van de Belastingdienst.

Protestantse Gemeente Bergen

Voorzitter

Herma Kan

voorzitter@kerkinbergen.nl

Penningmeester

Mariska de Kraker

kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl

Ouderling-kerkrentmeester

Erna van Spaandonk

06-23106643

Voorzitter kerkrentmeesters

Karel Otto

06-20489120

Ouderling-scriba

Wim Wiersema

scriba@kerkinbergen.nl

Diaconie

Voorzitter

Henriëtte Doeve-Mensink

diaconie@kerkinbergen.nl

Penningmeester

Cor de Ruiter

072-5899374

Secretaris

Anky Knoops

Diaconaal werker

Rob Kofman

Diaconaal werker

Henny Buit

Belastingvoordelen ANBI status

Doneren aan een ANBI kent enkele belastingvoordelen.

We hebben alle voordelen overzichtelijk op een rij gezet als download zodat u het later rustig eens kunt doorlezen.

Geen erfbelasting of schenkbelasting

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 100% van uw schenking komt terecht bij de Ruïnekerk.

Giften aftrekken van de inkomstenbelasting

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor periodieke giften.

Extra belastingvoordeel voor culturele ANBI

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Bedrijven zelfs met 1,5.

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.